Rastislav Štúr

Športová 120/5

Veľký Biel, 900 24, Slovensko

+421 905 431 941

stur@inbox.com